Wise City 2024

WISE CITY – theory and practice

XVIII

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

organizowana przez
KATEDRĘ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY STRUKTUR MIEJSKICH A-9
oraz
KOMISJĘ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY POLSKIEJ AKADEMII NAUK o/ Kraków
pod patronatem
JM REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ – PROF. DR HAB. INŻ. ANDRZEJA SZARATY
DZIEKANA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ –
PROF. DR HAB. INŻ. ARCH. MAGDALENY KOZIEŃ-WOŹNIAK


ADRES DO KORESPONDENCJI:
Dr inż. arch. Natalia Gorgol – Sekretarz Organizacyjny XVIII MKN
konferencja-wisecity@pk.edu.pl

Sekretarz organizacyjny: dr inż. arch. Natalia Gorgol.

Sekretariat Konferencji: dr inż. arch. Krzysztof Barnaś, dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, mgr Tomasz Ostachowicz, dr inż. arch. Damian Poklewski-Koziełł, dr inż. arch. Monika Strzelecka-Seredyńska, dr inż. arch. Filip Suchoń, dr inż. arch. Wantuch-Matla.